european languages

European Languages

● Albanian              ● Basque            ● Belarusian          ● Belgian Dutch 

● Belgian French   ● Bosnian            ● Bulgarian            ● Catalan 

● Croatian             ● Czech                ● Danish                ● Dutch 

● English               ● Estonian            ● Finnish               ● Flemish 

● French               ● Gaelic Irish         ● Gaelic Scottish   ● Galician 

● Georgian           ● German              ● Greek                 ● Hungarian 

● Icelandic            ● Italian                 ● Latin                   ● Latvian 

● Lithuanian         ● Luxembourgish   ● Macedonian       ● Maltese 

● Moldovan          ● Norwegian          ● Polish                 ● Portuguese 

● Romanian         ● Russian              ● Scandinavian      ● Serbian 

● Slovak              ● Slovene              ● Spanish               ● Swedish 

● Swiss               ● Swiss French      ● Ukrainian             ● Welsh